بسم الله الرحمن الرحیم

ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی» باهدف پاسخ‌گویی به  نیازها و مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، باتوجه به ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ساختارها و نهادهای کشور نسبت به تولید دانش اقتصادی و توصیه‌های سیاستی منتشر می‌شود.

شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه و فهرست

سرسخن

2. سرسخن

صفحه 1-2


پژوهشی (راهبرد)

3. راهبردهای تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم

صفحه 4-16

نسیبه زارعی


4. راهکارهای افزایش ضریب نفوذ مالیاتی در کشور

صفحه 17-24

میلاد میر


پژوهشی (هشدار)

5. تبیین برخی ناکارآمدی‌ها و فساد در بخش کشاورزی

صفحه 25-36

عاطفه غلامی


6. فقر خانوارهای شهری و روستایی بر اساس دسترسی به کالاهای اساسی

صفحه 37-50

نسیبه زارعی


پژوهشی (تحلیل)

7. بررسی مشکلات چرخه ترانزیت کالا از مبدأ به مقصد در کشور

صفحه 51-58

میلاد میر


8. تحلیل جایگاه ایران در مناسبات اقتصادی آسیای میانه و قفقاز جنوبی (با تاکید بر کریدورهای ترانزیتی)

صفحه 59-74

زهرا مشفق


9. تحلیلی بر مناسبات اقتصادی ایران و هند: فرصت‌ها و چالش‌ها

صفحه 75-93

زهرا مشفق


تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 54
تعداد نویسندگان 17
تعداد مشاهده مقاله 202
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 253
نسبت مشاهده بر مقاله 3.74
نسبت دریافت فایل بر مقاله 4.69
تعداد پایگاه های نمایه شده 4
صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
1735-4188
شاپا الکترونیکی
2783-1086

ابر واژگان

نشریات مرتبط